Zarf Fiil Ekinden Sonra Virgül Kullanılmaz

Bayram Şenakar

Teknik
Yönetici
29 May 2018
365
425
18
Malatya
#1
Zarf fiil eki almış bir kelimeden sonra virgül kullanımı yanlıştır.

YANLIŞ KULLANIM: Sana bakınca, gençliğimi görüyorum.
DOĞRU KULLANIM: Sana bakınca gençliğimi görüyorum.

Zarf fiil ekleri;
 • -ip, (-ıp, -up, -üp),
 • -arak (-erek),
 • -madan (-meden),
 • -maksızın (-meksizin),
 • -dıkça (-dikçe, -tıkça, -tikçe),
 • -ınca (-ince),
 • -alı (-eli),
 • -ken,
 • -a ( ... -a ... -a),
 • ... -r ... -maz ( ... -r ... -mez),
 • -asıya (-esiye),
 • -casına (-cesine)
Zarf Fiil Ekleri Kaynak: Zarf-Fiil (Bail, Baem, Ulaç) Nedir? Zarf-Fiil Grupları
 

Yeni Konular

Üst Alt