Tarihin ilk kanunları

26 Ara 2018
10
22
17
Sakarya
#1
Yazının icadıyla birlikte yazılı hâle gelen hukuk hakkında ki örneklere ilk olarak Sümerler tarafından hazırlanmıştır. Urkagina olarak adlandırılan bu kanunlar içerik olarak borç affı, yolsuzluklar, yöneticilerin rahiplerle birleşip halkı sömürdüğü gibi yasalarla öne çıkmıştır. Halkı rahatlatmaya çalışmıştır.

300px-Clay_cone_Urukagina_Louvre_AO4598ab.jpgHammurabi Kanunları hem daha önce yapılmış olan kanunların ve örf adet hukuklarını içermiştir. 282 maddeden oluşan bu kanunların ön söz kısmında Baştanrı Marduk övülmüş ve
Hammurabinin nasıl kral olduğu anlatılmıştır. Biraz katı olduğunu söyleyebileceğimiz bir kanun örneğidir. Hammurabi Kanunların'dan birkaç madde örnek;

- Bir kişi hırsızlık yapsa eli kesilir.
- Babasını döven evladın iki eli kesilir.
- Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkar.
- Birisi suçunu ispata mecburdur. İspat edemezse ölüm cezasına çarptırılır.

hammurabi-kanunları.jpg


Hitit Kanunları Sümer Kanunları gibi insancıldır. Ölüm ve işkence cezaları yerine tazminat cezaları getirilmiştir. Hitit kanunları yalnız insanlar için değil bitkiler ve hayvanlar için de korumak
amacıyla yasalar çıkarmıştır. Evlenme, boşanma, nikah gibi kanunlarla modern bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hukuk tarihinde ilk defa kasten öldürme ile kazara öldürme suçlarını birbirinden ayıran kavimdir. Birkaç madde örnek verelim;

- Bir kişi kralın hükmüne karşı gelirse onun evi harap edilir.
- Başkasının tarlasını yakan bir kimse yakalanırsa tarlası yanan kişiye köle olarak verilir.
- Büyücülük yapan sosyal konumuna göre ölümle cezalandırılır ya da sürgün edilir.

On Emir ilahi bir kanundur. İbranilerin tek tanrılı semavi din inancını benimsemesini sağlamıştır. On Emir Allah tarafından Hz. Musa'ya bildirilen emirlerdir. Birkaç madde örnek verelim;

- Benden başka Tanrı'n olmayacak.
- Tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın.
- Babana ve anana hürmet edeceksin.
- Öldürmeyeceksin.
- Zina etmeyeceksin.
- Çalmayacaksın.

Kanunlar-Doğuyor-On-Emir.jpg


Böylece ilk kanunlar oluşmuş ve şu anki modern kanunlara birer örnek olmuşlardır.
 

Yeni Konular

Üst Alt