Aruz ölçüsü nedir?

26 Ara 2018
10
21
16
Sakarya
#1
Aruz Ölçüsü: Dizelerdeki hecelerin açık (kısa) ve kapalı (uzun) oluşmalarına dayanan ölçü biçimidir. Ünlü ile biten heceler, açık olup "." ile gösterilir. Ünsüzle veya uzun ünlüyle biten heceler ise kapalı olup "-" ile gösterilir. Son hece daima kapalı kabul edilir. Şapkalı harfler (â, î, û) kapalı kabul edilir.

Örnek: Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

(- - . / . - - . / . - - . / . - -) şeklinde hecenin sesli-sessiz harfle bitişine dayandırılarak ortaya çıkan düzendir.

Divan, Servetifünun ve Fecriati şiirlerin de aruz ölçüsü kullanılmıştır. Tanzimat Dönemin'de ağırlıklı kullanılmış fakat Cumhuriyet Dönemi eserlerinde pek kullanılmamıştır.
 

Yeni Konular

Yeni Mesajlar

Üst Alt